2007/May/08

ลงทั้งรายสัปดาห์ รายวันเลยนะคับ

ดงบัง-อุมะจิ หมู่บ้าน 2 ความต่าง ธุรกิจบนความลงตัว

จาก 2 ความต่างในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศ แต่ทั้ง 2 กลับเชื่อมกันด้วยการดำเนินวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน คือ การตั้งอยู่บนปรัชญาของความพอเพียง ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ที่ช่วยกันพลิกฟื้นผืนดิน ให้มีมูลค่าจากการเกษตรที่ยั่งยืน แถมยังสร้างชื่อในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ออกไปได้อย่างกว้างขวาง

ซึ่งหมู่บ้านดงบัง หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จ.ปราจีนบุรี และหมู่บ้านอุมะจิ ผู้ผลิตน้ำส้มยูสุบรรจุขวด ของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็น 2 หมู่บ้านตัวอย่างที่ดำเนินธุรกิจไม่เน้นผลกำไรเป็นที่ตั้ง แต่เน้นความสุข และความกินดีอยู่ดีให้กับคนในชุมชน แม้ว่าทั้ง 2 หมู่บ้านจะมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันตามภูมิประเทศ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม แต่ก็สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยเกษตรกรรม

หมู่บ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี ได้เริ่มต้นจากการนำพรสวรรค์ของชาวบ้านในการทำเกษตรกรรมาต่อยอด โดยมีพ่อใหญ่แก้ว มุกดา หมอยาพื้นบ้านที่ผู้คนในชุมชนเคารพนับถือ ได้นำความรู้ด้านหมอยามาถ่ายทอดยังลูกชาย คือ นายแดง มุกดา และนายสุรินทร์ คูณสุข ผู้เป็นลูกเขย ซึ่งในปัจจุบันมีนายสมัย คูณสุข หลานชาย เป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง/ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ ที่ได้เริ่มจากการปลูกดอกไม้ประดับ บนพื้นที่ที่เป็นป่ามาก่อน ทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ฉะนั้นผลผลิตทีได้จึงมีคูณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกในด้าน หมู่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ประดับ

จนเมื่อ ปีพ.ศ. 2543 ได้ก่อตั้งเป็น กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ขึ้น เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรแบบยั่งยืนและต้องการเพิ่มรายได้ ด้วยการส่งสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ภายใต้เงื่อนไขต้องปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องมีการกำหนดคุณลักษณะทั้งเคมี จุลชีวะ และทางกายภาพ รวมถึงต้องมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้สมาชิกในกลุ่มฯ ต้องปรับตัว และเปลี่ยนรูปแบบการปลูกสมุนไพรทั้งหมด จนได้รับความไว้วางใจจากทางมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ให้เพาะปลูกและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรไทยจำนวน 23 ชนิด ภายใต้ระบบการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐาน เช่น ยอ ฟ้าทะลายโจร หญ้าปักกิ่ง ชุมเห็ดเทศ เพกา เสล็ดพังพอน และเพชรสังฆาต เป็นต้น

ด้วยความที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการทำการเกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดการใช้สารเคมีทุกชนิด ทำให้ขณะนี้หมู่บ้านดงบังได้กลายเป็น หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพร รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ บ้านดงบัง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนๆ อย่าง สมุนไพรลูกประคบ ชุดอบ น้ำมันนวด สบู่สมุนไพร รวมถึงมีการให้บริการ เช่น การนวด อบ ประคบ และการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เพื่อนำชมสมุนไพร ขึ้นอีกด้วย

ส่วนอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านที่ใกล้เคียงกันคือ หมู่บ้านอุมะจิ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตน้ำส้มยูสุ (YUZU) ได้ถือกำเนิดขึ้นมามาจากแนวคิดของคุณลุงโมจิฟูมิ โตมานิ หัวหน้าสหกรณ์หมู่บ้านอุมะจิ ที่เดิมปลูกต้นกล้ายูสุ ให้สหกรณ์การเกษตรเอาไปจำหน่าย แต่เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นยอมผ่อนปรนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ทำให้ไม้ราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาด ส่งผลให้อุตสาหกรรมป่าไม้ในญี่ปุ่นชะลอตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงผลผลิตยูสุก็ออกมามากจนล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ จนบ้านอุมะจิต้องปรับตัว ด้วยการเริ่มออกร้านขายของตามต่างจังหวัดแถบเกียวโต โอซากา และโกเบ เป็นหลัก รวมถึงการรับสั่งสินค้าทางไปรษณียบัตร จดหมาย โทรศัพท์ แต่ก็ยังไม่สามารถทำตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านเท่าที่ควร

จนกระทั่งในปี 1983 ลุงโตมานิ เข้าขึ้นเป็นหัวหน้าแผนการตลาดของสหกรณ์ โดยดูแลเรื่องยูสุ ทั้งการผลิตและจำหน่าย เริ่มจากการแจกใบปลิวให้กับลูกค้าในละแวกใกล้เคียงไปพร้อมๆ กับการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มยูสุ ภายใต้แบรนด์ เจ้าเอื๊อกบ้านอุมะจิ ที่ฉลากขวดออกแบบโดยนักออกแบบท้องถิ่น เพื่อต้องการขายความเป็นหมู่บ้านอุมะจิไปในตัว และต้องการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้รวดเร็วขึ้น

จากผลส้มยูสุ ที่ถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรพื้นบ้าน ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ดื่มแล้วให้ความสดชื่น พร้อมวิตามินซี เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งในปัจจุบันน้ำส้มยูสุเจ้าเอื๊อก มีลูกค้าทั่วประเทศประมาณ 350,000 คน และมียอดขายประมาณ 3,300 ล้านเยน/ปี (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

ในวันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านของทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริโภคแล้วว่า จากกพลังของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ที่หากมีความร่วมมือ และตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ว เชื่อว่าคงไม่ยากเกินความพลังแห่งความสามัคคี และจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำสิ่งเล็กๆ ให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างชื่อ และเป็นที่ยอมรับในสังคม

***กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง โทร.087-600-8842, 087-087-5039***

Comment

Comment:

Tweet


ทำไมตัวมันใหญ่อ่ะ
#1 by เจ้าเอื๊อก At 2007-05-09 00:04,